top of page

نویسنده: سلیم حداد

مترجم: فرزام کوهسار

رمان

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

صفحه ۳۲۰ 

اندازه: ۲۱۰/۱۴۸میلیمتر 

 

سلیم حداد در رمان گواپا به شرح زندگی جوانی همجنس‌گرا به نام راسا می‌پردازد. او که ساکن یکی از شهرهای خاورمیانه است، در آستانه‌ی وقایع سیاسی موسوم به بهار عربی، درگیر رابطهای عاشقانه می‌شود. همه چیز به ظاهر خوب پیش می‌رود تا یک شب که مادربزرگ راسا پرده از حریم خلوت او و یارش بر‌می‌دارد. 

امروز صبح با شرم آغاز شد. شرم صبحگاهی برایم تازگی نداشت، این بار اما با یادآوری وقایع دیشب، تصاویر وحشتناکی جلوی چشمم آمد... با این وجود کنترلی بر آنچه تِتا دید، نداشتم و نبودنش کنار تختم یعنی اینکه قصد نداشت، همان‌طور که قول داده بود، افتضاح دیشب را درگوشه‌ای از ذهنش بایگانی کند... چه چیزی او را واداشت از سوراخ در نگاه کند؟

گوآپا

£17.00Price

    Related Products