هنگام پرداخت کد (mehri2021) را وارد نموده و از ۱۰درصد تخفیف ویژه‌ی کتاب‌های در دست انتشار نشر مهری برخوردار شوید. 

لطفا در نظر داشته باشیدکتاب‌های در دست انتشار، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد.