کتاب‌های پیش فروش، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد.

«نشر مهری» ناشر کتاب‌های فارسی، انگلیسی و دیگر زبان‌ها در کشور انگلستان است که با رعایت قوانین کنوانسیون بین‌المللی کپی‌رایت به انتشار کتاب می‌پردازد. مخاطب نشر مهری در وهله‌ی اول فارسی زبانان در گستره‌ی جهانی‌ست. ​

در این صفحه شما می‌توانید کتاب‌های بدون سانسور نویسندگان معاصر فارسی زبان را که در داخل و یا خارج از ایران زندگی می‌کنند تهیه کنید. همچنین این کتاب‌ها پنجره‌ای هستند به ادبیات تبعید ایران.

app-on-app-store.png
get-it-on-google-play.png

Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

© 2011- 2019 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.