کتاب‌های در دست انتشار، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد.

«نشر مهری» ناشر کتاب‌های فارسی، انگلیسی و دیگر زبان‌ها در کشور انگلستان است که با رعایت قوانین کنوانسیون بین‌المللی کپی‌رایت به انتشار کتاب می‌پردازد. مخاطب نشر مهری در وهله‌ی اول فارسی زبانان در گستره‌ی جهانی‌ست.

 

در این صفحه شما می‌توانید کتاب‌های بدون سانسور نویسندگان معاصر فارسی زبان را که در داخل و یا خارج از ایران زندگی می‌کنند تهیه کنید. همچنین این کتاب‌ها پنجره‌ای هستند به ادبیات تبعید ایران.

app-on-app-store.png
get-it-on-google-play.png

Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

© 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.