شاعر:‌ پومن‭ ‬شباهنگ

مجموعه شعر 

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

صفحه 104

 

ای كاش‭ ‬نمي‌رفت

ای كاش‭ ‬نمي‌آمد‭ ‬كه‭ ‬حال‭ ‬برود

ای كاش‭ ‬تنها‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ياري‭ ‬مي‌كرد

ای كاش‭ ‬مي‌توانستيم‭ ‬با‭ ‬كسي‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬بگوييم‭:‬

كه‭ ‬ديگر‭ ‬خسته‌تر‭ ‬از‭ ‬آنيم‭ ‬كه‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم

تا‭ ‬بدانند‭ ‬غم‭ ‬شب‌هايمان‭ ‬را

تا‭ ‬بفهمند‭ ‬درد‭ ‬تن‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬بيمار‭ ‬را

قانون‭ ‬دنيا،‭ ‬تنهايي‭ ‬ماست

و‭ ‬تنهايي،‭ ‬قانون‭ ‬عشق‭ ‬است

و‭ ‬اين‭ ‬سرنوشت‭ ‬سادگيست

مرا با همین چشمان بسته دوست بدارید

£8.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.