شاعر:‌ پومن‭ ‬شباهنگ

مجموعه شعر 

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

صفحه 104

 

ای كاش‭ ‬نمي‌رفت

ای كاش‭ ‬نمي‌آمد‭ ‬كه‭ ‬حال‭ ‬برود

ای كاش‭ ‬تنها‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ياري‭ ‬مي‌كرد

ای كاش‭ ‬مي‌توانستيم‭ ‬با‭ ‬كسي‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬بگوييم‭:‬

كه‭ ‬ديگر‭ ‬خسته‌تر‭ ‬از‭ ‬آنيم‭ ‬كه‭ ‬زندگي‭ ‬كنيم

تا‭ ‬بدانند‭ ‬غم‭ ‬شب‌هايمان‭ ‬را

تا‭ ‬بفهمند‭ ‬درد‭ ‬تن‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬بيمار‭ ‬را

قانون‭ ‬دنيا،‭ ‬تنهايي‭ ‬ماست

و‭ ‬تنهايي،‭ ‬قانون‭ ‬عشق‭ ‬است

و‭ ‬اين‭ ‬سرنوشت‭ ‬سادگيست

مرا با همین چشمان بسته دوست بدارید

£8٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.