نویسنده:علیرضا‌ نوری‌زاده

چاپ چهارم

 

از متن کتاب:

 

تو‭ ‬می‌توانستی‭ ‬اتفاق‭ ‬نیفتاده‭ ‬باشی،‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬هم‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬می‌بایستی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬می‌یافتم،‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬کجا،‭ ‬توی‭ ‬کوچه،‭ ‬عدلیه،‭ ‬کودکستان‭ ‬مستوفی،‭ ‬مدرسه‌ی‭ ‬ایران،‭ ‬کافه‭ ‬نوبخت،‭ ‬قهوه‌خانه‌ای‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬مهاباد،‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬تلخ‭ ‬قزل‌قلعه،‭ ‬یا‭ ‬شاید‭ ‬درکوچه‌ی‭ ‬اطهری،‭ ‬وقتی‭ ‬نیمه‌شبان‭ ‬ضربه‌های‭ ‬انگشت‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬در،‭ ‬تنها‭ ‬تو‭ ‬می‌شنیدی‭.‬

می‌توانستی‭ ‬اتفاق‭ ‬نیفتاده‭ ‬باشی،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬سنگفرش‌های‭ ‬دانشکده‭ ‬حقوق‭ ‬تا‭ ‬خیابان‭ ‬امیر‭ ‬اسماعیل‭ ‬سامانی‭ ‬‮«‬دوشنبه‮»‬‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نفس‭ ‬ندویده‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬روزه‌ی‭ ‬دیر‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬پله‌های‭ ‬مدرسه‭ ‬الغ‌بیک‭ ‬در‭ ‬‮«‬بخارا‮»‬‭ ‬نشکسته‭ ‬بودم‭. ‬

تو‭ ‬اما‭ ‬آمدی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬متن‭ ‬را‭ ‬پُر‭ ‬کردی‭...‬

ما بچه‌های خوب امیریه

£10٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.