نویسنده: لیندا.دی.کرینو

برگردان: میم. دمادم

رمان

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷


نه فقط ماجرای هوس؛ که با آمدن عشق پایش از دایره کنار کشیده میشود. نه فقط عشقی معمول که عشقی ممنوع. نه فقط تنها عشق که عشقی زیر ساطور و سیطره ترس. نه فقط ترسِ اجتماع که ترس از دولت. نه فقط ترس که پای خون و جان آدمیزاد وسط است و کودکی این میان قربانی میشود. همه زیر سیطره آن صلیب شکسته لعنتی نازی. بچه های گمشده ای که چون ارواحی خاموش در صومعه خواهران مهربان مسیحی پناه گرفته اند 
- یعنی به بچه های یهودی تعالیم انجیل آموزش داده میشه؟
- مگه فرقی هم داره؟ توی مدارس سراسری هم که تعال

زن تخم‌مرغی

£10٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.