نویسنده: لیندا.دی.کرینو

برگردان: میم. دمادم

رمان

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷


نه فقط ماجرای هوس؛ که با آمدن عشق پایش از دایره کنار کشیده میشود. نه فقط عشقی معمول که عشقی ممنوع. نه فقط تنها عشق که عشقی زیر ساطور و سیطره ترس. نه فقط ترسِ اجتماع که ترس از دولت. نه فقط ترس که پای خون و جان آدمیزاد وسط است و کودکی این میان قربانی میشود. همه زیر سیطره آن صلیب شکسته لعنتی نازی. بچه های گمشده ای که چون ارواحی خاموش در صومعه خواهران مهربان مسیحی پناه گرفته اند 
- یعنی به بچه های یهودی تعالیم انجیل آموزش داده میشه؟
- مگه فرقی هم داره؟ توی مدارس سراسری هم که تعال

زن تخم‌مرغی

£10.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.