« يادداشت‌های علم » اسدالله علم، نخست‌وزير، وزير دربار و دوست محمدرضا شاه پهلوی چند صباحی خاطرات روزانه‌اش را به کوتاهی يادداشت می کرده که در چند سال گذشته با مقدمه و ويرايش دکتر علينقی عاليخانی وزير کابينه‌اش، در شش جلد منتشر شده است. « يادداشت‌های مشکوک علم » روایتی است طنز گونه از این خاطرات٬ به قلم هادی خرسندی طنزپرداز معاصر ساکن لندن.

یادداشت‌های مشکوک علم

£16٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.