نویسنده: زکریا هاشمی

 داستان

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: چاپ دوم ۲۰۱۸

صفحه ۳۸۲

 

در میان انتشارات فارسی زبان سال‌های اخیر کتاب شما جای خاصی دارد. از لحاظ ادبی   Styleمخصوصی را اختراع کرده‌اید که آن را می‌توان "فیلم نوشته" و یا "Neo - Realisme" ادبی نامید.

بخشی از نامه‌ی شادروان فریدون هویدا به ز. هاشمی

28 دسامبر 2004 ژنو

                                                                ***

جنایات جنگ داخلی اسپانیا را پیکاسو در گرنیکا به مدد خطوطی که هر یک به ظاهر ساده‌اند، ولی ترکیب شان به غایت پیچیده و گویا هستند، ابدی و ملموس کرده است؛ هاشمی هم با «چشم باز و گوش باز» در راهی مشابه گام گذاشته و اثری به گمانم ماندگار و سخت جانکاه در باره‌ی جنایات جنگ ایران و عراق و دلیری‌ها و دنائت‌هایش آفریده است.

دکتر عباس میلانی، 10 سپتامبر  2004 روزنامه‌ی کیهان لندن

 

                                                               ***

این کتاب  «چشم باز و گوش باز» یک تفاوت اساسی با آن‌های دیگر دارد. چشم نویسنده از میان تمام سطور آن وق زده، به من نگاه می‌کند و با دندان غرچه‌ای از سر خشم و ترس و ریشخند و لجاجت مرا به چالش می‌طلبد.

دکتر صدرالدین الهی ، 30 سپتامبر 2004 روزنامه‌ی کیهان لندن 

 

چشم باز و گوش باز

£17.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.