top of page

مجموع شعر هنگامه‌ غربت‌

شامل چهار کتاب (بهار، تابستان، پاییز، زمستان)

خاطره‭ ‬خیوه

چاپ‭ ‬اول‭: ‬لندن‭ ‬۲۰۲۱‭ ‬میلادی‭/ ‬تابستان‭ ‬۱۴۰۰ ‬شمسی

‏موضوع‭: ‬شعر‭ ‬معاصر‭ ‬فارسی

ـــــ

کتاب‭ ‬اول‭: ‬ بهار

شابک‭:

978-1-915029-96-6

‏مشخصات‭ ‬ظاهری‭: ‬۲۸۸ ‬ص‭.‬‏‭: ‬غیرمصور‭.‬‭ ‬

ـــــ

کتاب‭ ‬دوم: ‬ تابستان

شابک‭:

978-1-915029-95-9

‏مشخصات‭ ‬ظاهری‭: ‬۱۳۰ ‬ص‭.‬‏‭: ‬غیرمصور‭.‬‭ ‬

ـــــ

کتاب‭ ‬سوم: ‬ پاییز

شابک‭:

978-1-915029-94-2

‏مشخصات‭ ‬ظاهری‭: ‬۲۱۲ ‬ص‭.‬‏‭: ‬غیرمصور‭.‬‭ ‬

ـــــ

کتاب‭ ‬چهارم: ‬ زمستان

شابک‭:

978-1-915029-93-5

‏مشخصات‭ ‬ظاهری‭: ‬۲۷۸ ‬ص‭.‬‏‭: ‬غیرمصور‭.‬‭ ‬

هنگامه‌غربت‌ (چهارفصل)

£49٫99Price
 • از‭ ‬غربت‭ ‬به‭ ‬هنگامه‌ای‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬رسیدم‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬آرامش‭ ‬نمی‌کرد‭ ‬و‭ ‬غوغای‭ ‬سکوت،‭ ‬بجز‭ ‬باران‭ ‬شدن‭ ‬راهی‭ ‬نداشت‭ ‬و

  جوهر‭ ‬می‌بارید‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬کاغذ

  افکاری‭ ‬از‭ ‬سرِ‭ ‬درد،‭ ‬حض،‭ ‬شادی‭ ‬و‭ ‬غم‭ ...‬

  شاید‭ ‬روزی‭ ‬هزاران‭ ‬آدم‭ ‬درون‭ ‬تو‭ ‬رژه‭ ‬می‌روند‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬انعطافی‭ ‬خود‭ ‬خواسته،‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬مهر،‭ ‬هم‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬ببینی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬قهر‭ ‬را‭...‬

  تن‭ ‬به‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬بدهی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کسوت‭ ‬آن‌ها‭ ‬راهی‭ ‬شوی‭ ‬به‭ ‬ناکجا‭ ‬آباد‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬سمتی‭ ‬که‭ ‬خواستند‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬بی‌تعصب‭ ‬به‌دنبال‌شان‭ ‬راهی‭ ‬شوی‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬مأمن‭ ‬آرامش‭ ‬برسی‭.‬

  کم‌وکسری‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬نوشته‌ها‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬آدم‌ها‭ ‬با‭ ‬نقص‌‌‭ ‬و‭ ‬کمبودها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جهان‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬کمیت‌ها‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬تکامل‭ ‬است‭. ‬

  حال‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬سفرهای‭ ‬بعدی

  بنابراین‭ ‬در‭ ‬نقص‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کمال‭ ‬ناقصیم‭.‬

  دل‭ ‬که‭ ‬بدهی‭ ‬دلداده‭ ‬فراوان‭ ‬خواهی‭ ‬یافت‭ ‬گاهی‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬گریزی‭ ‬نیست‭.‬

  تمامی‭ ‬کلمات‭ ‬چون‭ ‬خمیر‭ ‬بازی‭ ‬می‌شوند‭ ‬نشسته‭ ‬بر‭ ‬کف‭ ‬دستان‌‭ ‬افکار‭ ‬و

  مبارزه‭ ‬درونی‭ ‬می‌طلبند‭ ‬برای‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬شمایلی‭ ‬معنا‭ ‬دار

  و‭ ‬ماحصلش‭ ‬کتابی‭ ‬می‌شود‭ ‬چهار‭ ‬جلدی‭ ‬در‭ ‬دستان‭ ‬شما

  و‭ ‬هنوز‭ ‬سخت‭ ‬معتقدم‭:‬

  در‭ ‬هنگامه‌ی‭ ‬نوشتن،

  بی‌پروایی‭ ‬می‌شوی‭ ‬محتاط‭!‬

  تو‭ ‬نمی‌دانی‭ ‬روزی‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬نفر،

  درون‭ ‬کلمات‭ ‬تو،

  با‭ ‬تو‭ ‬می‌میرند‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬می‌شوند‭!‬

  آدم‌ها،

  گاهی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬تو‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭...‬

Related Products