لطفا در نظر داشته باشید کتاب‌های در دست انتشار، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد

Please bear in mind that the books on the Coming Soon section will be delivered within 4 to 6 weeks. 

نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: پرویز دستمالچی

چاپ اول: اسفند ۱۳۷۳، نشر آزاد، برلین

چاپ دوم: ۲۰۱۲/۱۳۹۰، شرکت کتاب، لس آنجلس

چاپ سوم: ۱۳۹۸، انتشارات مهری، لندن

شابک:۴ـ ۰ـ ۹۱63۰۱۵ـ ۱ـ ۹۷۸

مشخصات نشر: نشر مهری:لندن ۲۰۱۹ میلادی/1398 شمسی.

مشخصات ظاهری:۴۳۶ ص.: غیرمصور.

موضوع: نقد.

نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

£28.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.