میان دو دنیا

خاطراتی از سه سال اسارت در سلول‌های انفرادی قرارگاه اشرف

علی بخش آفریدنده (رضا گوران)

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن

۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی. مشخصات ظاهری: ۷۲۴ ص.: مصور.

موضوع: خاطرات.

 

میان دو دنیا

£39.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.