مروری‌ بر حملات‌ اسکندر،‌ اعراب‌ و‌ مغول‌ به‌ ایران ‌ . 

‌و‌سقوط‌ سلسله‌های‌ هخامنشی،‌ ساسانی‌ و‌ خوارزمشاهی . 

گردآورنده:‌ فریدون‌ قاسمی . 

ویراستار:‌ سیروس‌ رزاقی‌پور . 

|چاپ اول: ۱۳۹۷|

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن . 

۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۷ شمسی.

مشخصات ظاهری:۵۴۰ ص.: مصور.

موضوع: تاریخ ایران باستان.

مروری‌ بر حملات‌ اسکندر،‌ اعراب‌ و‌ مغول‌ به‌ ایران ‌

£24٫99Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.