مروری‌ بر حملات‌ اسکندر،‌ اعراب‌ و‌ مغول‌ به‌ ایران ‌ . 

‌و‌سقوط‌ سلسله‌های‌ هخامنشی،‌ ساسانی‌ و‌ خوارزمشاهی . 

گردآورنده:‌ فریدون‌ قاسمی . 

ویراستار:‌ سیروس‌ رزاقی‌پور . 

|چاپ اول: ۱۳۹۷|

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن . 

۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۷ شمسی.

مشخصات ظاهری:۵۴۰ ص.: مصور.

موضوع: تاریخ ایران باستان.

مروری‌ بر حملات‌ اسکندر،‌ اعراب‌ و‌ مغول‌ به‌ ایران ‌

£24.99Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.