مالا

خاطرات زندان

نویسنده: محمد خوش‌ذوق

 

مالا،‭ ‬یاد‭ ‬نوشته‌های‭ ‬محمد‭ ‬خوش‌ذوق‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬نوجوانی‭ ‬و‭ ‬جوانی،‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها،‭ ‬سپس‭ ‬گذراندن‭ ‬دوره‭ ‬سربازی،‭ ‬استخدام‭ ‬در‭ ‬اداره‌ی‭ ‬بندر‭ ‬و‭ ‬کشتیرانی‭ ‬بندر‭ ‬انزلی،‭ ‬اعتصاب‌های‭ ‬کارگری،‭ ‬کاندیدا‭ ‬شدن‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریک‌های‭ ‬فدایی‭ ‬خلق،‭ ‬دوره‭ ‬اول‭ ‬مجلس‭ ‬سال‭ ‬۵‮٨‬،‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬تبعید‭ ‬و‭ ‬اخراج‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬دستگیری‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬حبس‭ ‬طولانی‭ ‬مدتش‭ ‬در‭ ‬زندان‌های‭ ‬تهران،‭ ‬چالوس،‭ ‬انزلی‭ ‬و‭ ‬رشت‭ ‬و‭ ‬جاهای‭ ‬دیگر،‭ ‬که‭ ‬مدت‭ ‬یازده‭ ‬سال‭ ‬طول‭ ‬می‌کشد‭.‬

 

مالا

£24.99Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.