قلعه ‌گالپاها

حسین‌دولت‌آبادی

چاپ‌اول: ۱۳۹۹، نشر مهری

شابک: ۱-۹۳-۹۱۴۱۶۵-۱-۹۷۸

صفحه‌آرایی‌‌و‌‌جلد:‌استودیو‌‌مهری‌

نقاشی‌روی‌جلد:‌ایوب‌امدادیان‌‌

‌مشخصات‌نشر: ‌نشر مهری :لندن

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی

‌مشخصات‌ظاهری:‌۵۱۰ ص.: غیر مصور

‌موضوع: ‌داستان‌فارسی

قلعه ‌گالپاها

£21٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.