بخشی از مقدمه کتاب؛

 

‮«‬می‌توانم‭ ‬گربه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬درخت‭ ‬پایین‭ ‬بیاورم‭ ‬یا‭ ‬عنکبوت‭ ‬را‭ ‬سوار‭ ‬آسانسور‭ ‬کنم،‭ ‬می‌توانم‭ ‬فواره‌ها‭ ‬را‭ ‬بی‌مزاحمت‭ ‬جاذبه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬کجا‭ ‬که‭ ‬دلم‭ ‬بخواهد‭ ‬بفرستم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬گل‌های‭ ‬سرخ‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬چراغ‌های‭ ‬راهنمایی‭ ‬ایستاده‌اند‭ ‬دست‭ ‬تکان‭ ‬بدهم‭... (‬اینجا‭ ‬سرزمین‭ ‬نگاه‭ ‬پرویز‭ ‬شاپور‭ ‬است‭)... ‬به‭ ‬نگاهم‭ ‬خوش‭ ‬آمدی‭...!‬‮»‬ نوشتن‭ ‬درباره‌ی‭ ‬پرویز‭ ‬شاپور‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬از‭ ‬صحبت‭ ‬کردن‭ ‬درباره‌ی‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬آثارش،‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬تجربیاتش‭ ‬سخت‌تر‭ ‬است‭... ‬نوشتن‭ ‬درباره‌ی‭ ‬او‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬به‌خوبی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صدها‭ ‬جمله‌ای‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬کاریکلماتورهایش‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شوند،‭ ‬توضیح‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬خواننده‌ی‭ ‬اتفاقی،‭ ‬در‭ ‬مواجه‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬تعدد‭ ‬این‭ ‬جمله‌ها‭ ‬دچار‭ ‬گنگی‭ ‬مطبوعی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬یک‭ ‬فاصله،‭ ‬شاپور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬نویسندگان‭ ‬محبوب‭ ‬خود‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭.‬

قلبم ترانه‌ی تکرار است ـ گزیده‌ی آثارِ پرویز شاپور

£23.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.