فیل‌ها تنها می‌میرند (نمایشنامه‌ای در سه پرده)

شهرام رحیمیان

چاپ اول: نشر مهری، لندن ۱۳۹۸

شابک: ۹-۷۸۱-۶۴۸۲۶-۱-۹۷۸

مشخصات نشر: نشر مهری. ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۲۳۰ص.: غیر مصور.

فیل‌ها تنها می‌میرند

£14٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.