شکاف عمیق در خاورمیانه

نویسنده: تیمور کوران

مترجم:سیدمهدی میرحسینی

|چاپ اول: ۱۳۹۸

شابک: 978-1-9163015-8-0

کتاب حاضر ترجمه ای است از نسخه ی انگلیسی کتاب The Long Divegence که در سال 2011 منتشر شده است.

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۷ شمسی.

مشخصات ظاهری:۴۷۴ ص.: مصور.

موضوع: نقد.

شکاف عمیق در خاورمیانه

£27٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.