شکاف عمیق در خاورمیانه

نویسنده: تیمور کوران

مترجم:سیدمهدی میرحسینی

|چاپ اول: ۱۳۹۸

شابک: 978-1-9163015-8-0

کتاب حاضر ترجمه ای است از نسخه ی انگلیسی کتاب The Long Divegence که در سال 2011 منتشر شده است.

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۷ شمسی.

مشخصات ظاهری:۴۷۴ ص.: مصور.

موضوع: نقد.

شکاف عمیق در خاورمیانه

£27.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.