شناخت و مدیریت خود

سام آریا
صفحه آرایی و طراح جلد: استودیو مهری

چاپ اول: لندن ۲۰۲۱ میلادی/ زمستان ۱۳۹۹ شمسی

شابک: ۳-۶۰-۹۱۴۱۶۵-۱-۹۷۸
مشخصات ظاهری: ۱۶۰ ص.: مصور.
موضوع: جستار

شناخت و مدیریت خود

£14٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.