نویسنده: لیلی ناهیدیآذر

داستان

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷

صفحه۱۹۰  

اندازه: ۱۴/۲۱ سانتی‌متر 

وزن: ۴۰۰ گرم

 

من هم زندگی خودم را داشتم، با همه اشتباه‌‌ها و افتخارهایش: همه را دربست میپذیرم و ریفی از آن را برایت قاچ میکنم چرا که عصارهاش از من کسی را ساخته است که امروز برایت مینویسد. من این زن افتاده و با این همه هربار از نو ایستاده را که چنان که هست میپذیرم چرا که من بیاشتباه و گناه بیمعنی میبودم. حتی اگر خوب فکرش را بکنی٬ آدم با همه آدمیتش آفریده شده بود تا سیب را بچیند. من از حوا بودنم هرگز شرمنده نیستم: من هزاربار آمدنم بر زمین را با طعم آن سیب بهشتی زیر زبانم ترجیع میدهم به ماندن بی سرکشی در پردیس.

هر آدمی زندگی تکرارناپذیر خود را دارد و هر حوا هم؛ و با این همه سیبهایش بیش‌‌‌وبیکم شبیه همند. برای تو هم جز این نمیخواهم که سیب زندگیات را چنان که هست ببینی و بپذیری و بچینی و حتی گازش بزنی. چهباک اگر به سقوطت بیانجامد! خوشا تنزل مقامی که به آغوش امن الهی باشد.

سیب رابچین

£10.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2019 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.