زن درون (نوشتاری روانکاوانه در باب زنانگی).

رافائل ای. لوپز - کورو.

برگردان: فرشته مجیدیانی.

چاپ ‌اول: ۱۳۹۹

شابک 978-1-64945-733-2

مشخصات نشر: نشر مهری.

‌مشخصات ‌ظاهری:۲۰۸ ص. ‌

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از نسخه‌ی انگلیسی کتاب The Woman Within; A Psychoanalytic Essay on Femininity که در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است.

زن درون - نوشتاری روانکاوانه در باب زنانگی

£17٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.