چاپ اول: ۱۳۹۸، نشر مهری :لندن، ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

شابک:978-1-9162065-0-2

صفحه آرایی: استودیو مهری

طرح جلد: آرمان ناخدا

مشخصات ظاهری:۶۴ ص.: غیر مصور.

موضوع: رمان فارسی.

دهان شدگی

£8.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.