لطفا در نظر داشته باشید کتاب‌های در دست انتشار، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد

Please bear in mind that the books on the Coming Soon section will be delivered within 4 to 6 weeks. 

چاپ اول: ۱۳۹۸، نشر مهری :لندن، ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

شابک:978-1-9162065-0-2

صفحه آرایی: استودیو مهری

طرح جلد: آرمان ناخدا

مشخصات ظاهری:۶۴ ص.: غیر مصور.

موضوع: رمان فارسی.

دهان شدگی

£8.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.