در همسایگی مترجم

گفت‌وگو باسروش حبیبی

نویسنده: نیلوفر دُهنی

چاپ اول : ۱۳۹۷. نشر مهری: لندن ۲۰۱۸ میلادی/ ۱۳۹۷ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۸۰ صفححه. غیر مصور

موضوع: نقد ادبی. گفت و گو

قیمت: ۱۱ پوند

 • این کتاب حاصل یک گفت و گوی بلند با سروش حبیبی، مترجم است.

 

در همسایگی مترجم

£11.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.