در همسایگی مترجم

گفت‌وگو باسروش حبیبی

نویسنده: نیلوفر دُهنی

چاپ اول : ۱۳۹۷. نشر مهری: لندن ۲۰۱۸ میلادی/ ۱۳۹۷ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۸۰ صفححه. غیر مصور

موضوع: نقد ادبی. گفت و گو

قیمت: ۱۱ پوند

 • این کتاب حاصل یک گفت و گوی بلند با سروش حبیبی، مترجم است.

 

در همسایگی مترجم

£11٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.