داستان شهر ممنوعه - پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران

نویسنده: کامیل احمدی

چاپ اول: ۱۳۹۸

شابک: ۶-۲-۹۱۶۲۰۶۵-۱-۹۷۸

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن / ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

مشخصات ظاهری:۲۹۴ ص.: مصور.

موضوع: دگرباشان. ایران.

داستان شهر ممنوعه - پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران

£35٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.