خانه‌ای با در باز - پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران

نویسنده: کامیل احمدی

چاپ اول: ۱۳۹۹

شابک:

978-1-914165-69-6

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن / ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری:۳۱۸ ص.: مصور.

موضوع: ازدواج‏ سفید.‏ایران.

خانه‌ای با در باز - پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران

£35٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.