ترور به نام "خدا"- نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: پرویز دستمالچی

چاپ اول: اسفند ۱۳۷۳، نشر آزاد، برلین

چاپ دوم: 1399، انتشارات مهری، لندن

مشخصات نشر: نشر مهری:لندن ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری:۶۵۴ ص.: مصور.

موضوع: نقد.

ترور به نام "خدا"- نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی ایران

£39٫00Price

  لطفا در نظر داشته باشید کتاب‌های در دست انتشار، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد

  Please bear in mind that the books on the Coming Soon section will be delivered within 4 to 6 weeks. 

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.