top of page

به‌سوی طبس

ویلی شیرکلوند
ترجمه: فرخنده نیکو ، ناصر زراعتی

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از نسخه‌ی سوئدی (زبان اصلی) کتاب Till Tabbas که در سال 1959 منتشر شده است.

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن ۲۰۲۰ ميلادی/1399 شمسی.

مشخصات ظاهری: ۱۲۴ ص.: غير مصور.

موضوع: سفرنامه

------

ويلی شيرکلوند (2009-1921)، در هِلسينکی پايتختِ فنلاند، در خانواده‌ای فنلاندی سوئدی به دنیا آمد. اوايلِ دهه چهلِ ميلادی، به‌تابعیت سوئد درآمد و از آن پس، تا هنگامِ مرگ، در اين کشور زندگی کرد. در زمينه‌هایِ فلسفه، رياضیات و زبان تحصيل کرده بود. به‌فرهنگ و زبان‌هایِ شرقی علاقه‌مند بود و زبان‌هایِِ فارسی، چينی و روسی را در دانشکدۀ زبان‌هایِ شرقیِ شهرِ  اوپسالا آموخت.

*

ساختارِ به‌سویِ طبس کُلاژ‌گونه است و تکههایِ کنارِ‌همچيدهشده الزاماً از ترتيبِ زمانی و نظمِ منطقیِ رويدادها پيروی نمی‌کنند. اين عدمِ اِنسجامِ ظاهری، يعنی رفتنِ از يک انديشه به انديشه ديگر، از اَرکانِ اساسیِ متن است.

شيرکلوند با نگاهی دقيق و تيزبين، هرآن‌چه را می‌بيند و تجربه می‌کند، از صافیِ ذهنِ خود عبور می‌دهد و با دنيایِ درونیِ خود می‌آميزد.

به‌سویِ طبس سفری است همزمان در‌سطح و ژرفایِ زندگی.

نویسنده رشته‌هایِ ظريف و نامرئیِ تداعیِ معانی را در ذهنِ خود، با واقعيّتِ پیرامون، چون تار و پودی به‌هم می‌بافد و حاصل متنی است در نهايتِ ظرافت، زيبايی و ايجاز.

 

به‌سوی طبس

£12٫00Price

    Related Products