بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن جلال ایجادی

نویسنده: جلال ایجادی

مشخصات نشر: نشر مهری:لندن ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

مشخصات ظاهری:۳۹۲ ص.: مصور.

موضوع: نقد.

بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن جلال ایجادی

£25.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.