top of page

آخرین وسوسه حسین

پژار ملکی 

چاپ اول:پاییز ۱۴۰۱،نشرمهری

شابک: 7-47-915620-1-978

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن ۲۰۲۲ میلادی/۱۴۰۱شمسی.

مشخصات ظاهری: ۱۴۰ ص.: غیرمصور.

موضوع: داستان فارسی.

 

 

آخرین وسوسه حسین / پژار ملکی

£13٫99Price
  • آخرین وسوسه حسین، یک درام به سبک رئالیسم می‌باشد که توسط انتشارات مهری چاپ و منتشر می‌شود. این رمان به مانند اثر قبلی نویسنده یعنی رمان زندگی در تابوت‌های شرقی، دارای خاستگاهی فلسفی، روانشناختی و سیاسی می‌باشد. به‌همین خاطر نویسنده سعی دارد به واکاوی روان انسان و تاثیر دنیای مدرن بر آن، با استفاده از عنصر ادبیات بپردازد. متن رمان را دو روایت جداگانه از زندگی یک انسان را تشکیل می‌دهد؛ دنیای سنت و پسامدرن. دو زندگی‌ای که نویسنده سعی بر توصیف آن‌ها می‌کند، آن‌چنان متفاوت است که حتی بر ادبیات نویسنده در طول روایت هر دو داستان نیز اثر می‌گذارد؛ چنان که گویی هر یک از روایت‌های رمان را دو نویسنده که دنیای‌شان هیچ سنخیتی با هم ندارد نوشته‌اند.

  • پژار ملکی نویسنده‌ایست که داستان‌هایش صرفا یک روایت صرف از یک رویداد نیست. این نویسنده سعی دارد تا در رمان‌هایش، به موازات روایت داستان، همواره به تشریح دغدغه‌های انسان عصر متاخر و نیز مفاهیمی فلسفی، روانشناختی و انتقادی در متن کتاب بپردازد؛ به‌طوری‌که ادبیات نویسنده را در نوع خودش خاص می‌گرداند.

Related Products