top of page

در آرامش مسیح

زهرا ترابی نژاد

چاپ اول: نشر مهری، لندن: پاییز ۱۳۹۹

شابک‭:‬‭ ‬

978-1-914165-68-9

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن

۲۰۲۱ میلادی/۱۳۹۹ شمسی. مشخصات ظاهری: 72 ص.: غیر مصور. موضوع: خاطرات- زندگی‌نامه.

ـــ

در آرامش مسیح

£8.00Price