top of page

روزنگار‌ی‌های‌ دیاسپورا (سا‌ل‌ ۱۹۹۰ میلادی)‌ - کتاب ۴

من‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آوردم

عزت‌ گوشه‌گیر

چاپ‌اول:‌تابستان ۱۴۰۰،‏نشر‏مهری

978-1-915029-87-4

‌مشخصات‌نشر:‏نشر‏مهری‏:‏لندن ۲۰۲۱‏میلادی/۱۴۰۰‏شمسی. ‌

مشخصات‌ظاهری:‌۴۷۶ ص.:‏غیرمصور. ‌

موضوع:‌ خاطرات

روزنگار‌ی‌های‌ دیاسپورا (سا‌ل‌ ۱۹۹۰ میلادی)‌ - کتاب ۴

£22.00Price