top of page

عهد قاجار و سودای فرنگ

عباس امانت

چاپ اول: بهار ۱۴۰۰

شابک ۲-۳۸-۹۱۴۱۶۵-۱-۹۷۸ جلد شومیز

شابک ۹-۳۹-۹۱۴۱۶۵-۱-۹۷۸ جلدگالینگور

مشخصات نشر: نشر مهری:لندن ۲۰۲۱ میلادی/۱۴۰۰ شمسی.

مشخصات ظاهری:۳۴۰ ص.: مصور، جدول.

موضوع: تاریخ ایران. قاجار.

 

عهد قاجار و سودای فرنگ

£39.99Price
  • این سلسله پژوهش‌های ایرانی ویژه انتشار کتاب‌های تحقیقی به زبان فارسی در باره ایران و سرزمین‌های پارسی-میراث است. این سلسله کتاب‌ها که به وسیله نشر مهری (در بریتانیا) چاپ و پخش می‌شود، شامل علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی از جمله تاریخ، ادبیات و زبان، انسان شناسی، جامعه شناسی، مذهب، سیاست، محیط زیست، و هنرها می‌باشد. کتاب‌های این سلسله ترجمه از زبان‌های دیگر به فارسی را نیز شامل است. گروه دبیران این مجموعه متون ارائه شده را بررسی و تعداد محدودی را بر پایه ارزش پژوهشی انتخاب می‌کنند. متن نهائی باید بر اساس معیارهای بین‌المللی ویراستاری شده باشد.

     

  • کتابی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دارید‭ ‬فرازها‭ ‬و‭ ‬فرودهایی‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬دوران‭ ‬قاجار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواننده‭ ‬می‌نمایاند‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬ناشناخته‭ ‬مانده‌اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬غالباً‭ ‬به‌درستی‭ ‬و‭ ‬منصفانه‭ ‬شناخته‭ ‬نشده‌اند‭. ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬اینجا‭ ‬بنیاد‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬برهان‭ ‬غالب‭ ‬است،‭ ‬چنان‌که‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬کتاب‭ ‬آشکار‭ ‬است،‭ ‬یکی‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ "‬عهد‭ ‬قاجار‭" ‬نه‌تنها‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬خطیری‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬دارد،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬قراردادی‭ ‬نانوشته‭ ‬می‌ماند‭ ‬که‭ ‬پیوند‭ ‬دربار‭ ‬و‭ ‬دیوان‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رعیت‭ ‬را‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬کم‌وبیش‭ ‬حاکم‭ ‬و‭ ‬محکوم‭ ‬هردو‭ ‬بدان‭ ‬گردن‭ ‬می‌نهادند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ "‬سودای‭ ‬فرنگ‭"‬،‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬پیچیده‭ ‬پذیرش‭ ‬و‭ ‬نکوهش‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تجدّد‭ ‬غربی‭ ‬دارد،‭ ‬چهره‌هایی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬شناخت‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬زمانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تجدد‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬قرن‭ ‬سیزدهم‭ ‬هجری‭ )‬برابر‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم‭ ‬میلادی‭ (‬وامی‌کاود‭.‬

Related Products