top of page

عقربه‌های‭ ‬هرز

معصومه‭ ‬محمدی‭ )‬شهرزاد‭(

زینب‭ ‬زمانی‭ ‬زاده

چاپ‭ ‬اول‭:‬‭ ‬تابستان‭ ‬۱۴۰۰،‭ ‬نشر‭ ‬مهری

شابک  ‭978-1-915029-82-9

‏مشخصات‭ ‬نشر‭: ‬نشر‭ ‬مهری‭: ‬‏لندن

۲۰۲۱‭ ‬میلادی‭/‬۱۴۰۰ ‬شمسی.

‏مشخصات‭ ‬ظاهری‭: ‬۲۱۰‭ ‬ص‭.‬‏‭: ‬غیر‭ ‬مصور‭.‬

‏موضوع‭: ‬داستان‭ ‬فارسی‭.‬

عقربه‌های هرز

£14.00Price
  • کتاب‭ ‬‮«‬عقربه‌های‭ ‬هرز‮»‬‭ ‬مجموعه‭ ‬داستان‭ ‬کوتاه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬تلاش‭ ‬دو‭ ‬نویسنده‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭. ‬داستان‌های‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬براساس‭ ‬کنش‌های‭ ‬درونی‭ ‬انسان‭ ‬قرن‭ ‬بیست‌و‌یک‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬درونمایه‭ ‬روانشناختی‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬فلسفی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬داستان‌ها‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬درماندگی‌های‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬انسان‭ ‬امروز‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬سرکوب‭ ‬شده‌ی‭ ‬ایران‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

  • معصومه محمدی(شهرزاد) کارشناس ارشد مدیریت دولتی . شاعر و نویسنده و روزنامه نگار مقیم ایران

    زینب زمانی زاده کارشناس ارشد روانشناسی شاعر و نویسنده مقیم ایران

Related Products