top of page

نویسنده: لیلی ناهیدیآذر

داستان

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷

صفحه۱۹۰  

اندازه: ۱۴/۲۱ سانتی‌متر 

وزن: ۴۰۰ گرم

 

من هم زندگی خودم را داشتم، با همه اشتباه‌‌ها و افتخارهایش: همه را دربست میپذیرم و ریفی از آن را برایت قاچ میکنم چرا که عصارهاش از من کسی را ساخته است که امروز برایت مینویسد. من این زن افتاده و با این همه هربار از نو ایستاده را که چنان که هست میپذیرم چرا که من بیاشتباه و گناه بیمعنی میبودم. حتی اگر خوب فکرش را بکنی٬ آدم با همه آدمیتش آفریده شده بود تا سیب را بچیند. من از حوا بودنم هرگز شرمنده نیستم: من هزاربار آمدنم بر زمین را با طعم آن سیب بهشتی زیر زبانم ترجیع میدهم به ماندن بی سرکشی در پردیس.

هر آدمی زندگی تکرارناپذیر خود را دارد و هر حوا هم؛ و با این همه سیبهایش بیش‌‌‌وبیکم شبیه همند. برای تو هم جز این نمیخواهم که سیب زندگیات را چنان که هست ببینی و بپذیری و بچینی و حتی گازش بزنی. چهباک اگر به سقوطت بیانجامد! خوشا تنزل مقامی که به آغوش امن الهی باشد.

سیب رابچین

£12.00Price

    Related Products