top of page

سفرنامه سنگ خارا

 رسول نفیسی

چاپ اول: پاییز ۱۴۰۲، نشر مهری

شابک: 6-32-916635-1-978

مشخصات نشر: نشر مهری: ‏لندن

۲۰۲۳ میلادی/۱۴۰۲ شمسی .

‏مشخصات ظاهری: ۱۲۶ ص. ‏: غیرمصور. 

‏موضوع: داستان فارسی.

 

سفرنامه سنگ خارا / رسول نفیسی

£13.99Price
  • در این سه داستان نویسنده به روال کتاب قبلی «حضرنامه ابرقو» به روایتی قصه وار از زمان پیشاتلویزیون می پردازد که افراد هنوز دارای ویژگی های شخصیتی و هنجارهای کهنی هستند که زندگی اجتماعی را رنگارنگ و دلنشین میکند.

  • این دومین کتاب داستانی رسول نفیسی است. قبل از این، نویسنده که دانشگاهی است کتب و مقالات مثعدد به زبان انگلیسی و در حوزه جامعه شناسی فرهنگ سیاسی ایران تالیف کرده است.

Related Products