top of page

خانه‌ای با در باز - پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران

نویسنده: کامیل احمدی

چاپ اول: ۱۳۹۹

شابک:

978-1-914165-69-6

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن / ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری:۳۱۸ ص.: مصور.

موضوع: ازدواج‏ سفید.‏ایران.

خانه‌ای با در باز - پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران

£17.00Price
  • روابط زن و مرد و مناسبات آن در ایران برطبق هنجارهای دینی و عرفی تعریف می¬شود و رابطۀ زوجیت جز در قالب ازدواج دائم و موقت، نامشروع و جرم تلقی می¬شود. در سال¬های اخیر، تغییرات رخ¬داده در جامعۀ ایران به دلیل شرایط سخت اقتصادی مانند رکود و بیکاری از یک سو، ظهور مدرنیته و تغییرات ارزشی-هنجاری از سوی دیگر سبب شده است که جوانان زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی یا همان ازدواج سفید را راهکاری منطقی برای برآوردن نیازهای شخصی و اجتماعی خود بدانند که مسئولیت¬های حقوقی و اجتماعی و بار سنگین مخارج اقتصادی ازدواج رسمی را ندارد. این پدیده بیشتر در بین جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی دیده می¬شود که به دلایل کاری و تحصیلی به کلان¬¬شهرها مهاجرت کرده¬اند. مسئولان به دلیل حساسیت¬های دینی و فرهنگی تا امروز این پدیدۀ اجتماعی را دقیق مطالعه و بررسی نکرده¬اند. این پژوهش برای نخستین¬بار که اطلاعات و داده‌های آن با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق (گرند تئوری/GT) جمع‌آوری‌شده است به¬صورت جامع پس از بررسی مبانی اجتماعی و حقوقی ازدواج سفید،  عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و پیامدهای ظهور آن را بررسی کرده است. در نهایت، راهکارهایی ارائه شده است تا گامی مؤثر در کاهش پیامدهای منفی این پدیده اجتماعی باشد و همچنین آگاهی¬¬های عمومی در این باره افزایش یابد.
    این کتاب همچون دیگر کارهای مطالعاتی و پژوهشی اخیر کامیل احمدی که به صورت زنجیروار به همدیگر متصل هستند در ادامه و به نوعى مرتبط با پژوهش پیشین با موضوع ازدواج موقت و صیغه محرمیت است. این پژوهش با عنوان «خانه‌اى با در باز» پژوهش جامعی در باب ازدواج سفید در ایران منتشر شده است که برای اولین بار به زوایای آشکار و پنهان این پدیده در سطح کلان کشوری با تأکید بر کلان‌شهرهای تهران، مشهد و اصفهان با جامعه آماری بالا و به‌روز می‌پردازد.

Related Products