top of page

جنگ‭ ‬و‭ ‬زندگی.

خاطراتِ‭ ‬هاشم‭ ‬روزی.

چاپ اول: ۱۳۹۹، نشر مهری. 

شابک: ISBN: 978-1-64945-727-1

مشخصات نشر: نشر مهری.

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۴۸۸ ص. مصور

ــــــــــ

 

کتابی‭ ‬کـه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داريد،‭ ‬روايتی‭ ‬حقيقی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬انسانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬شبانه‌روزی،‭ ‬سعی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشته‭ ‬تا‭ ‬آينده‌ای‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بی‌دغدغه‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خانواده‌اش‭ ‬مهيا‭ ‬سازد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬رخدادهای‭ ‬غيرقابل‭ ‬انتظاری‭ ‬مانند‭ ‬آسيب‌های‭ ‬اجتمايی،‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬دگرگونی‌های‭ ‬اوليه‌ی‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬ويرانی‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬يک‭ ‬حکومت‭ ‬مذهبی‭ ‬قرون‭ ‬وسطائی،‭ ‬و‭ ‬ديدنِ‭ ‬به‭ ‬هلاکت‭ ‬رسيدن‭ ‬هموطنانش‭ ‬به‌خاطر‭ ‬قبول‭ ‬نداشتن‭ ‬خرافات‭ ‬بي‌شمار‭ ‬مذهبی،‭ ‬مجبور‭ ‬بـه‭ ‬ترک‭ ‬وطن‭ ‬مي‌شود‭. ‬وطنی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پايداری‭ ‬و‭ ‬سربلندی‭ ‬آن،‭ ‬جنگ‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬خون‭ ‬دل‭ ‬خورد‭.‬

(جنگ و زندگی (خاطراتِ‭ ‬هاشم‭ ‬روزی

£22.00Price

    Related Products