top of page

جزیره‌ای‌ها

نازی عظیما

چاپ اول: نشر مهری، لندن: پاییز ۱۳۹۹

شابک‭:‬‭ ‬

978-1-914165-81-8

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن

۲۰۲۰ میلادی/1399 شمسی. مشخصات ظاهری: ۲۰۰ ص.: غیر مصور. موضوع: داستان فارسی.

ـــــ

 

جزیره‌ای‌ها

£16.00Price
  • جزیره‌ای‌ها‭ ‬اولین‭ ‬مجموعة‭ ‬داستانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نازی‭ ‬عظیما،‭ ‬مترجم،‭ ‬کتابدار،‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌نگار‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭. ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬ترجمة‭ ‬کتاب‌هایی‭ ‬چون‭ ‬پیرمرد‭ ‬و‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬وداع‭ ‬با‭ ‬اسلحه‭ ‬نوشتة‭ ‬ارنست‭ ‬همینگوی،‭ ‬هفت‭ ‬صدا‭ ‬از‭ ‬آمریکای‭ ‬لاتین‭: ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬هفت‭ ‬شاعر‭ ‬و‭ ‬نویسندة‭ ‬آمریکای‭ ‬لاتین‭ ‬از‭ ‬ریتا‭ ‬گیبرت،‭ ‬فردیت‭ ‬خلاق‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬تکامل‭ ‬ادبیات‭ ‬از‭ ‬میخاییل‭ ‬خراپچنکو،‭ ‬زیر‭ ‬آسمان‌های‭ ‬جهان‭ ‬مصاحبة‭ ‬داریوش‭ ‬شایگان‭ ‬و‭ ‬رامین‭ ‬جهانبگلو،‭ ‬میشل‭ ‬فوکو‭ ‬نوشتة‭ ‬ژوزه‭ ‬گیلرمه‭ ‬مرکیور،‭ ‬شیطان‭ ‬در‭ ‬بهشت‭ ‬نوشتة‭ ‬هنری‭ ‬میلر،‭ ‬در‭ ‬نومیدی‭ ‬بسی‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬الکساندر‭ ‬دوبچک،‭ ‬دفتر‭ ‬پرسش‌ها‭ ‬از‭ ‬پابلو‭ ‬نرودا،‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسیده‌اند‭ ‬و‭ ‬ترجمة‭ ‬کتاب‭ ‬موسیقی‌دانان‭ ‬کلیمی‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬یهودیان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نوشتة‭ ‬آلن‭ ‬شائولی،‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬چند‭ ‬ترجمة‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬امکان‭ ‬و‭ ‬اجازة‭ ‬نشر‭ ‬نیافته‌اند‭: ‬عشق‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬وبایی‭ ‬از‭ ‬گابریل‭ ‬گارسیا‭ ‬مارکز،‭ ‬آبروی‭ ‬فقر‭ ‬نوشتة‭ ‬مجید‭ ‬رهنما،‭ ‬و‭ ‬موش‌ها‭ ‬و‭ ‬آدم‌ها‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬استین‌بک‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ترجمة‭ ‬رمان‭ ‬بچه‌های‭ ‬آلباتروس‭ ‬از‭ ‬آناییس‭ ‬نین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارد‭. ‬مقاله‌های‭ ‬متعددی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬زمینة‭ ‬نقد‭ ‬ادبی‭ ‬یا‭ ‬سرگذشت‌واره‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬کتاب‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

    در‭ ‬ایران‭ ‬مدرس‭ ‬کتابداری‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬کتابداری‭ ‬در‭ ‬مؤسسة‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬آموزشی‭ ‬بود‭. ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نیز‭ ‬چند‭ ‬کتاب‭ ‬به‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬تألیف‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1983به‭ ‬پاریس‭ ‬رفت‭. ‬مدتی‭ ‬در‭ ‬پراگ‭ ‬و‭ ‬واشنگتن‭ ‬با‭ ‬رادیو‭ ‬ازادی‭ ‬و‭ ‬رادیو‭ ‬فردا‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬صدای‭ ‬آمریکا‭ ‬همکاری‭ ‬داشت‭. ‬فعلاً‭ ‬ساکن‭ ‬واشنگتن‌دی‌سیِ‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬پایان‭ ‬سال‌های‭ ‬کورونایی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬راهی‭ ‬کوچی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬شود‭. ‬

    یگانه‭ ‬پسرش‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬فرزندش‭ ‬سوییس‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اقامت‭ ‬برگزیده‌اند‭.‬

Related Products