top of page

(نویسنده: خسرو دهدشت‌حیدری (دوتتسو ذنجی، راهب بودایی ذن

تاریخ ـ تحقیق

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

 

این اثر در پی آگاهی‌رسانی تاریخی‌ـ‌‌‌‌ فرهنگی با رویکردی تاریخی به دستاوردهای شاهزاده‌ای اشکانی 'آن‌شی‌گائو' از سرزمین پارس است. آن‌شی‌گائو تحولاتی سترگ در بودیسم چینی ایجاد کرد که به سایر نقاط خاور دور گسترش یافتند. در این نوشتار سعی کرده‌ام تا معلومات موجود درباره آن‌شی‌گائو در متون کهن و معاصر را یک‌جا جمع‌آوری کنم. بنابراین، کتاب حاضر مجموعه‌ای‌ است از منابع، اشارات، شواهد ادبی، سنگ‌نبشته‌ها، نام‌ها و شخصیت‌ها و ارتباط بین آن‌ها در رابطه با این شاهزاده‌ی پارسی. در تدوین این مجموعه تلاش کرده‌ام تا با تکیه بر ارجاعات و اسناد معتبر حقایق پنهان شده در زیر غبار تاریخ را در مقابل دیدگان جهان قرار دهم.

آن‌شی‌گائو، بودای پارسی

£16.00Price

    Related Products