top of page

Book of the Month

To buy book please check the SHOP page, or email us at: sales@mehripublication.co

Screenshot 2021-01-05 at 17.48.13.png

کتاب ماه را با 15 درصد تخفیف ویژه خریداری نمایید.

کتابِ ماه ژانویه در سال ۲۰۲۱ «جامعه‌شناسی ‌آسیب‌ها و ‌دگرگونی‌های ‌جامعه‌ی ‌ایران» به قلم دکتر جلال ایجادی است. این کتاب در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰)، در ۴۰۰ صفحه، توسط نشر مهری در لندن منتشر شده است.

کتاب «جامعه‌شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه‌ی ایران» از جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، به چاپ دوم می‌رسد. این امر نشان‌دهنده‌ی خواست بخش آگاه جامعه به بررسی جامعه‌شناختی و دریافت و دانش استوارتر از جامعه ایران است. این کتاب تنها پرداخت تئوریک جامعه‌شناسی نیست بلکه همچنین بررسی جامعه‌شناختی از واقعیت ایران  است و پدیده‌هایی مانند جامعه‌ی سیاسی ایران، روندهای فساد، جمعیت‌شناسی ایرانیان، گروه‌بندی‌های اجتماعی در جامعه‌ی ما، اقتصاد رانتی و نظام پولی موجود در جامعه، وضع زنان، الگوی خانواده، نظام آموزشی، آسیب‌های خشونتی، دستگاه مذهبی و دین دولتی، روشنفکران با ویژگی‌های آن‌ها و هویت ایرانی، در دستور کار این کتاب می‌باشد.

نویسنده ما را به مهمترین بحث ها دعوت می کند و پیچیدگی جامعه را به نقد و بررسی کشانده و درک روشنی بما ارائه می دهد. بررسی علمی و آکادمیک این کتاب برای شهروندان آگاه و برای دانشجویان رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی یک کلید اساسی برای فهم جامعه امروز ایران است. این کتاب باعتبار متدولوژی و مفاهیم تئوریک و بینش انتقادی،  یک کتاب مرجع برای محیط دانشگاهی و علوم انسانی بشمار می آید.

درباره نویسنده

جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه در زمینه‌ی جامعه‌شناسی و کارشناسی محیط زیست و زیست‌بوم است. او در دانشگاه‌های کنام پاریس، دانشگاه پاریس 13، دانشگاه پاریس شرقی، دانشگاه اکول سانترال پاریس در رشته‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی صنعتی و کار، نظام‌های مدیریتی و سازمانی و اقتصاد پایدار تدریس می‌کند. جلال ایجادی در نقد آسیب‌های اجتماعی، نقد قرآن، نقد دین اسلام و شیعه گری، نقد اقتصاد حاکم در ایران و نقد ویرانگر ِی زیست‌محیطی نوشته‌های بسیاری منتشر کرده است. همچنین، وی در دانشگاه تونس نیز تدریس می‌کند. جلال ایجادی در عرصه‌ی سیاسی از کنشگران حقوق بشر، دمکراسی‌خواهی، سکولاریسم و جنبش زیست‌بوم در فرانسه است. او در دو دوره‌ی انتخابات شهرداری در فرانسه شرکت کرد و مسئولیت‌های سیاسی فراوانی به عهده داشته است.

Dr Ijadi-2.tif
bottom of page