پرواز ایکاروس.

گزیدهای از شعرهای هلیده دومین.

برگردان: علی اصغر فرداد.

|چاپ اول: نشر الکترونیک بلرب، لندن ۱۳۹۰ (۲۰۱۲).

چاپ دوم: نشر مهری، لندن ۱۳۹۸.

مشخصات نشر: نشر مهری.

۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۱۵۸ ص.: غیر مصور.

موضوع: شعر آلمانی.

پرواز ایکاروس

£12٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.