لطفا در نظر داشته باشید کتاب‌های در دست انتشار، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد

Please bear in mind that the books on the Coming Soon section will be delivered within 4 to 6 weeks. 

من به روشنی اندیشیده‌ام... من به صبح....

 

عباسعلی منشی‌رودسری

به کوشش: بانو صابری

 

کتاب حاوی شعرها، نامه‌ها، اسناد و تقریبا تمام چیزهایی است که از عباسعلی منشی رودسری ـ زندانی سیاسی که در تابستان خونین ۱۳۶۷ در کشتار زندانیان سیاسی جانباخت- به جا مانده است. سیر اندیشه‌های انسانی‌ست که به خانواده و مردمش عشق می‌ورزید.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بنگر
اینک من
پرنده‌ای زخمی
                    تنها
بر بیکرانی این خاک سوزناک
                                   پرواز می‌کنم
از هر کرانه این دشت
                           در پی من تیری است
بگذار 
        در سایه سار گیسوی شبرنگت 
                                          پنهان شوم.
 

من به روشنی اندیشیده‌ام... من به صبح

£14.99Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.