top of page

فرزند پوشالی

نویسنده: طاهر بن جلون

مترجم: نجمه موسوی

162 صفحه

فرزند پوشالی

£8.00Price
  • در یکی از محلات پرجمعیت شهری عربی، مردی که هفت دختر داشت و از نداشتن فرزند مذکر و وارث لایق شرمگین بود، تصمیم گرفت علیرغم همه مسائل و مشکلات احتمالی، کاری کند که فرزند آینده او پسر باشد. کودک نوزاد دختر است اما فقط مادر و قابله پیر دم مرگ از این راز آگاهند ولی برای دیگران نوزاد پسر است و به همین ترتیب نیز بزرگ می شود.
    داستان از زبان نقالی که دفتر خاطرات احمد را در اختیار دارد، شرح داده می شود. این کتاب شرح زندگی مرد یا زنی است که وجودش بیانگر عصیان پدری علیه نابودی و مرگ است. رمان احمد برداشتی از یک زندگی واقعی است. شرح حالی مبهم، تکان دهنده و گیرا از مردی ساختگی. مردی که نهایتا در بحران، معنی و مفهوم آنچه از او پنهان نگاه داشته میشد، یعنی جنسیتش را کشف می کند.