نویسنده:‌ مونا امامی.

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۷ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۸۸ ص.: غیر مصور.

موضوع: داستان فارسی. داستان کوتاه.

شیروانی‌های نارنجی

£8٫50Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.