دیرمات

سعید‭ ‬منافی

۱۳۲ صفحه

 

 

از متن کتاب:

 

زندگی‭ ‬تو‭ ‬کلمه‭ ‬کم‭ ‬ندارد٬‭ ‬زن‭ ‬کم‭ ‬دارد‭. ‬زندگی‭ ‬تو٬‭ ‬زندگی‭ ‬کم‭ ‬دارد‭. ‬زن‌ها‭ ‬می‌آفرینند‭ ‬فراموش‭ ‬کرده‌ای؟‭ ‬همیشه‭ ‬آفریدگار‭ ‬قدرتش‭ ‬می‌چربد‭. ‬مجسمه‌های‭ ‬بهترین‭ ‬مجسمه‌سازان‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬نتوانسته‌اند‭ ‬پیر‭ ‬شوند‭ ‬اما‭ ‬نوزادانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‌آورند‭ ‬پیر‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬می‌میرند‭. ‬دل‌خوش‭ ‬شده‌ای‭ ‬به‭ ‬آلتت‭. ‬باوری‭ ‬که‭ ‬خدا‭ ‬با‭ ‬چیزی‭ ‬شبیه‭ ‬شیپور٬‭ ‬روح‭ ‬دمیده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬کالبد‭ ‬گل‭. ‬آلت‭ ‬تو‭ ‬شیپور‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نشانه‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬خدایان‭ ‬خصلتی‭ ‬مردانه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‌آورد‭. ‬شاید‭ ‬رسم‭ ‬بندگی‭ ‬بلد‭ ‬نبودی‭. ‬خودت‭ ‬را‭ ‬گرفتار‭ ‬عشق‭ ‬کرده‭ ‬بودی‭ ‬اما‭ ‬واقعا‭ ‬عشق‭ ‬کلاهی‭ ‬بود‭ ‬برای‭ ‬سر‭ ‬گذاشتنِ‭ ‬بندگی‭ ‬و‭ ‬بندگی‭ ‬کردن‭. ‬مردانی‭ ‬که‭ ‬رسم‭ ‬بندگی‭ ‬نمی‌دانند‭ ‬مثل‭ ‬تو‭ ‬می‌شوند‭. ‬شاید‭ ‬با‭ ‬کمی‭ ‬تغییر‭ ‬پیر‭ ‬می‌شوند‭. ‬زود‭ ‬پیر‭ ‬می‌شوند‭. ‬زنان‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬در‭ ‬خدایی‌بازی‭ ‬شعورمندانه‭ ‬بازی‭ ‬کنند‭. ‬تو‭ ‬پیرتر‭ ‬می‌شوی‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬کنار‭ ‬خواهی‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شیپور‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کند‭. ‬هیچ‭ ‬مرد‭ ‬بیرونی‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬لحظه‭ ‬نتوانسته‭ ‬زنی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کند‭. ‬مردها‭ ‬خانه‌ساز‭ ‬هستند‭ ‬همینِ‭ ‬خالی‭. ‬زندگی‭ ‬تو‭ ‬زن‭ ‬کم‭ ‬دارد‭ ‬همینِ‭ ‬پُر‭.‬

 

 

دیرمات

£10.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.