نویسنده: نسیم وهابی 

۱۲۶ صفحه

نشر مرکز

 

داستان‌هاى اين مجموعه، رفت و برگشتى مداوم هستند بين «رفتن» يا «ماندن». هجرت، به معناى وسيع آن، موضوع محورى اين داستان‌هاست: هجرت از خويش، از شهر، از قراردادها و سنت‌ها و اصول به ظاهر نامتغير، و حتى هجرت از زندگى. در اين همه «دروغ» حرف اول را مى زند، چراكه باوركردنى ترين واقعيتى است كه زندگى به خوردمان مى‌دهد.

خاطرات یک دروغگو

£6٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.