نویسنده: نسیم وهابی 

۱۲۶ صفحه

نشر مرکز

 

داستان‌هاى اين مجموعه، رفت و برگشتى مداوم هستند بين «رفتن» يا «ماندن». هجرت، به معناى وسيع آن، موضوع محورى اين داستان‌هاست: هجرت از خويش، از شهر، از قراردادها و سنت‌ها و اصول به ظاهر نامتغير، و حتى هجرت از زندگى. در اين همه «دروغ» حرف اول را مى زند، چراكه باوركردنى ترين واقعيتى است كه زندگى به خوردمان مى‌دهد.

خاطرات یک دروغگو

£6.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.