top of page

آخ (پاپیه ماشه ۵)

فاطمه میرعبداللهی

چاپ اول: ۱۳۹۹

شابک: 2-83-914165-1-978

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۴۰۶ ص.: غیرمصور.

موضوع: داستان فارسی.

آخ (پاپیه ماشه ۵)

£23٫00Price
  • این کتاب انتخابی خلاصه از داستان زندگی چند زن پر تلاش است. زنهائی که علی رغم تلاش و پشتکار، زندگی خود را به عدم شناخت از حقوقِ خود باخته اند. گاهی هم حقوق خود را می شناختند اما به زور حاکمیت مستبد زمین خوردند. داستان مخاطب را با کشمکشهای نابرابر اجتماعی به زندان می برد و از وضعیت زندان زنان و موقعیت کودکان در زندان آگاه می سازد.

    ...و با بانوئی آشنا می سازد که در قرن بیست و یک، با  پلیدی های خاله زنکی و قرون وسطائی دست و پنجه نرم می کند. با همه چیز کنار می آید تا بتواند در یک زندگی سراسر بی عدالتی  بماند وخانواده را حفظ کند. او می داند قانون اسلامی فرزندش را به او نخواهد داد، نمی خواهد و نمی تواند از کودکان خود جدا شود. داستانهایش را از زندگی فروشندگان زن در مترو برگرفته.

  • کودکی من تا نوجوانی در حکومتی کاملا متفاوت از حاکمیت فعلی طی شده. در کودکی لباس مقدس پیشاهنگی را بتن کرده با منشور اهداف این سازمان آشنا شدم. قبل از هر چیز آموختم استوار باشم، بی مهابا پیش بروم، بی ترس و تردید حقیقت را عنوان کنم، به وطنم و مردمم عشق بورزم و در مواجهه با مشکلات مبارز باشم. از انسانییت و حقوق انسانی هر چه آموختم در همین دوران پیشاهنگی آموخته ام

    مدیریت بازرگانی و هنر خوانده ام. تدریس کردم، سراسر زندگی من با هنر خویشی داشته. در دوره ائی تولید کننده صنایع دستی و صادر کننده نمونه کشوری در سال 78 و دارای 38 لوح تقدیر ویژه  از اشخاصی هستم که دیگر برایم هیچ افتخاری نیست و ارزش را در کنار مردم و با مردم بودن می بینم. از رنج آنان دلم به درد آمده همصدا با ایشان آخ گفتم

Related Products