مجموعه آثار مفهومی رضا رفیعی‌راد

هنر معاصر

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷

صفحه۶۰  

اندازه: ۲۰/۲۰ سانتی‌متر 

وزن: ۳۸۰ گرم

 

گر تاکنون زنان، مسیح وار بدن خویش را بر اساس دیگر خواهی تقسیم نموده اند، اما حقیقت این است که زن حق دارد در آزادی کامل درباره وضعیت بدنی اش تصمیم اتخاذ کند. هرگونه فشار خارجی که این قانون را نقض کند، محکوم است. بدن زن، حریم خصوصی اوست و هر گونه تعرض به این حریم، نقض حقوق انسان است. هرگونه تغییر در وضع ظاهری و داخلی بدن زن باید بر اساس رضایت او باشد. پوشش، خشونت های خانگی فــیزیکی، قتلهای ناموسـی، همجنسـگرایی، ختنه دختران، بـارداری و سقـط جنین، مـی تواند مـشمول نقض حق بـدن زن باشد.

این است بدن من

£35٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.