نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور

امسال سومین سال نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور است. با تلاش ناشران بیرون از ایران دوباره این اتفاق فرخنده در حال انجام شدن است. نمایشگاه در سرتاسر شهرهای مهم اروپا، تورنتو و لوس‌آنجلس برگزار می‌گردد و این اتفاق بی‌شک بدون همراهی و اتحاد ناشران میسر نمی‌شد. از طرف نشر مهری تشکر عمیق‌ خودمان را نثار تک‌تک دوستان و همکارانمان ابراز می‌داریم.

شروع نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در سال ۲۰۱۶ بود. با پیشنهاد و پشتیبانی نشر نوگام چند ناشر دور هم جمع شدند تا این کار عملی شد. بدون هیچ تعارفی کار بسیار سختی بود ولی با همت همکاران این مهم انجام شد و با کمک رسانه‌های فارسی‌‌زبان و حتا انگلیسی‌زبان قدم اول را محکم برداشتیم.

همکاران ما تمام توان خودشان را صرف چاپ و نشر کتاب‌های فارسی بدون سانسور در خارج از مرزهای کشورمان ایران می‌کنند. اکثریت ناشران با عشق و علاقه‌ای که دارند کار دل‌شان را انجام می‌دهند. نه از سازمان خاصی در داخل کشور‌هایی که مقیم هستند کمک می‌گیرند و نه به گروه و جریان سیاسی وابسته هستند. هدف یک چیز است. ارایه عرق‌ریزی روحی نویسندگان‌، محققان و شاعرانی است که در برهه‌ای از زمان بسر می‌برند که دستگاه سانسور و عقیده تمام تلاش خود را صرف بند و بست و گرفتار کردن اندیشه‌وزرانی می‌کند که از سخن گفتن و اندیشدن نمی‌هراسند و می‌خواهند روایت‌گوی زمانه‌ی خود باشند.


ما ناشرانی که در جوامع آزاد زندگی می‌کنیم باید وظیفه‌ی خودمان که همانا نشر و بسط اندیشه‌ی بدون سانسور است را انجام بدهیم و برگزاری نمایشگاه کتاب بدون سانسور قدمی کوچک در این راستا می‌باشد. امید به آن را داریم که زمانی فرا برسد که در داخل میهن خودمان بدور از ترس و واهمه کتاب چاپ کنیم چرا که معتقد هستیم آزادی اندیشه‌ی بدون سانسور رهگشای جامعه‌ای نوین و پویا خواهد بود.

app-on-app-store.png
get-it-on-google-play.png

Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

© 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.