top of page

قیمت‌های جدید در سال ۱۴۰۱

در سال جدید نشر مهری قیمت کتاب‌های خود را با شرایط تازه در داخل ایران تنظیم خواهد بود. حداکثر فروش با ارزش گذاری مناسب برای آحاد مردم.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

فکر میکنم ممکنه از یه پسری خوشم اومده باشه اما من که هنوز یه بچه دبیرستانی ام! دلم میخواد باهاش قرار بذارم اما بهتر نیست دست نگهدارم؟

فکر میکنم این پسر را دوست دارم و او کاملا باب میل من است. آیا درست  است در حالی که هنوز یک بچه دبیرستانی ام این تجربه را داشته باشم یا بهتر است صبر کنم؟ دوست دارم با او قرار عاشقانه بگذارم اما نمیدانم

Comments


bottom of page