top of page

روزهای خوب

فردای ایران ما. آرامش،انتخاب نوع زندگی، نداشتن هیچ خط قرمز و سانسور. مهم‌ترین چیز ولی رنسانس در خاورمیانه است. به امید روزهای خوش برای همه.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

فکر میکنم ممکنه از یه پسری خوشم اومده باشه اما من که هنوز یه بچه دبیرستانی ام! دلم میخواد باهاش قرار بذارم اما بهتر نیست دست نگهدارم؟

فکر میکنم این پسر را دوست دارم و او کاملا باب میل من است. آیا درست  است در حالی که هنوز یک بچه دبیرستانی ام این تجربه را داشته باشم یا بهتر است صبر کنم؟ دوست دارم با او قرار عاشقانه بگذارم اما نمیدانم

Comments


bottom of page